Thông tin sản phẩm

Tư vấn khách hàng

HOTLINE
0937545259

Sản phẩm tiêu biểu

Ca cam vắt - Cam

Ca cam vắt - Cam

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 300 ml
Nguyên liệu PP Màu sắc
Ca trà nhiệt đại InDo

Ca trà nhiệt đại InDo

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 1700 ml
Nguyên liệu PP Màu sắc
Ca trà nhiệt trung InDo

Ca trà nhiệt trung InDo

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 1000 ml
Nguyên liệu PP Màu sắc
Ca trà nhiệt nhỏ InDo

Ca trà nhiệt nhỏ InDo

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 750 ml
Nguyên liệu PP Màu sắc
Ca Cà Phê bầu

Ca Cà Phê bầu

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Ca Bình 2 Lít có quay

Ca Bình 2 Lít có quay

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị ...
Kích thước 1 l
Nguyên liệu PP Màu sắc
Ca Bình 1 Lít có quay

Ca Bình 1 Lít có quay

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị ...
Kích thước 2 l
Nguyên liệu PP Màu sắc
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Copyright © 2024 Trung Việt Plastic. All rights reserved.  Powered by Web7Màu.
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome 15+, Firefox 7+, IE 9, Safari 5.
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Trung Việt Plastic Rating: 9.1 out of 10 18936.
Core Version: 1.8.0.0