Thông tin sản phẩm

Tư vấn khách hàng

HOTLINE
0937545259
Kệ dép 2 đôi 3 tầng

Kệ dép 2 đôi 3 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 47x19x55 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ dép 2 đôi 2 tầng

Kệ dép 2 đôi 2 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 47x19x33 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ dép 2 đôi 4 tầng

Kệ dép 2 đôi 4 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 47x19x77 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ dép 3 đôi 2 tầng

Kệ dép 3 đôi 2 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 64x19x33 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ dép 3 đôi 3 tầng

Kệ dép 3 đôi 3 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 64x19x55 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ dép 3 đôi 4 tầng

Kệ dép 3 đôi 4 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 64x19x77 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ góc 3 tầng

Kệ góc 3 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 35x25x45 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ góc 4 tầng

Kệ góc 4 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 35x25x64 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ góc 4 tầng

Kệ góc 4 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 35x25x64 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ Chén Nhỏ 4 tầng

Kệ Chén Nhỏ 4 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 39.5x28.5x65 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ Chén Nhỏ 2 tầng

Kệ Chén Nhỏ 2 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 39.5x28.5x27 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ Chén Nhỏ 3 tầng

Kệ Chén Nhỏ 3 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 39.5x28.5x47 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ Chén Trung 2 tầng

Kệ Chén Trung 2 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 44x30x34 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ Chén Trung 3 tầng

Kệ Chén Trung 3 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 44x30x57 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Kệ Chén Trung 4 tầng

Kệ Chén Trung 4 tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 44x30x79 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  

Sản phẩm tiêu biểu

Hộp cơm hai tầng

Hộp cơm hai tầng

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị ...
Kích thước ...
Nguyên liệu ... Màu sắc
Hũ đựng gia vị vuông

Hũ đựng gia vị vuông

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 13cm*21*21
Nguyên liệu PP Màu sắc
Ca đá cách nhiệt đại Model Hàn Quốc

Ca đá cách nhiệt đại Model Hàn Quốc

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 13cm*21*21
Nguyên liệu PP Màu sắc
Ca đá cách nhiệt trung - Model Hàn Quốc

Ca đá cách nhiệt trung - Model Hàn Quốc

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 13cm*21*21
Nguyên liệu PP Màu sắc
Ca đá cách nhiệt nhỏ - Model Hàn Quốc

Ca đá cách nhiệt nhỏ - Model Hàn Quốc

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 13cm*21*21
Nguyên liệu PP Màu sắc
Ca trà nhiệt nhỏ

Ca trà nhiệt nhỏ

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ...919
 
Đơn vị Cái
Kích thước 750 ml, 12-18 cm
Nguyên liệu PP Màu sắc
Bình Quai Nhiệt 1 Lít

Bình Quai Nhiệt 1 Lít

Giá bán: $Vui lòng liên hệ.
Đặt mua
Mã số ... Đơn vị Cái
Kích thước 13cm*21*21
Nguyên liệu PP Màu sắc
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Copyright © 2024 Trung Việt Plastic. All rights reserved.  Powered by Web7Màu.
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome 15+, Firefox 7+, IE 9, Safari 5.
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0